Saranco Moukari -työkalu

Sarancon lupauksena on sujuvoittaa ja tehostaa asiakkaidemme toimintaa. Tämän saavutamme toimittamalla heille maailman parhaita seulaverkkoja ja alan parasta digitaalista palvelua, Moukaria.

Uskomme työmaan menestyvän toiminnan perustuvan nyt ja jatkossa tarpeeseen sopiviin työkaluihin, toimintaa saumattomasti tukeviin palveluihin, ja tekijöiden huippuosaamiseen.

KÄYTETYT TEKNOLOGIAT

Django, Python, React Native, Android, iOs

PROJEKTIN KOKOLUOKKA

6-8kk

TARVE

Saranco kaipasi ratkaisua, jonka avulla he pystyisivät parantamaan asiakkaittensa työmaiden raportointia ja palvelemaan heitä paremmin digitaalisin keinoin.

RATKAISU

Sarancon kanssa kehitettiin web- ja mobiilisovellukset joiden avulla työmaat pystyvät raportoimaan tuotettuja kiviainesmääriä, hallitsemaan omia laitteitaan ja niihin liittyviä varaosia. Palvelun haluttiin myös luovan työmaajohtajille automaattisia tehtäviä mm. seulaverkkojen tarkistamiseen ja vaihtamiseen liittyen. 

Olennaisena osana työkalussa oli myös uusien varaosien ja seulojen helppo tilaaminen. 

TULOS

Aloitimme projektin palvelumuotoilulla, jonka kautta saatiin muutamassa viikoissa ensimmäisille messuille kättäpidempää ja näytettävää potentiaalisia asiakkaita silmällä pitäen. 

Palautteiden pohjalta aloitettiin kehittäminen, jonka aikana huomattiin, että mobiilisovellus olisi pakollinen työmaiden huonojen yhteyksien takia. Alkuperäisenä suunnitelmana oli että selvittäisiin pelkällä responsiivisella verkkopalvelulla. 

Ensimmäiset versiot palvelusta julkaistiin pilottiasiakkaille muutaman kuukauden työn jälkeen ja viralliseen tuotantoon koko palvelu vietiin n. 10kk aloittamisen jälkeen. Tässä välissä useat asiakkaat käyttivät järjestelmää ja sitä ajettiin tuotantomoodissa puolisen vuotta ennen projektin päättymistä. 

 

lue lisää: https://www.saranco.fi/moukari

  Get it on Google Play