Agendium

  —  28.09.2013

Safe and smart way to share your agenda

Toteutimme Agendium palvelun Agendium Oy:lle ennen näkemättömän ketterällä tavalla ja tuomalla rohkeasti omia näkemyksiämme palvelun toteutukseen.

Palvelun avulla on helppo päästä ketterään ja hyvän hallintotavan mukaiseen päätöksentekoon. Agendium pitää kaikki päätöksentekoon liittyvät aineistot, keskustelut ja päätökset tallessa helposti saavutettavassa paikassa tehostaen ryhmän jäsenten sekä valmistelijan työskentelyä.

Teknisessä toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota palvelun turvallisuuteen ja liikkuvan työnteon mahdollistamiseen hyvän käytettävyyden kautta nykypäivän mobiililaitteilla.

Huikea projekti, jonka onnistumisen avaimena on ollut saumaton yhteistyö tiimin ja asiakkaan välillä.

http://www.agendium.com

Agendium mediassa: